Article

Getin Noble Bank z 356 mln zł straty, wydatki reklamowe zmniejszył o połowę

W minionym półroczu przychody odsetkowe Getin Noble Banku zmalały rok do roku z 1,07 mln zł do 958,5 mln zł, a tylko w zeszłym kwartale – z 543,6 mln zł do 447,8 mln zł. Jednocześnie półroczny wynik z odsetek wzrósł z 453,8 do 540,7 mln zł, a kwartalny – z 232,7 do 256,1 mln zł.

Z kolei w zakresie prowizji i opłat wpływy w zeszłym półroczu poszły w dół ze 102,3 do 76,3 mln zł, a wynik – z 35,54 do 20,31 mln zł.

Wyniki rentowności Getin Noble Banku dużo mocniej niż przed rokiem obciążyły odpisy dotyczące utraty wartości aktywów finansowych i rezerwy na zobowiązania pozabilansowe. W całym półroczu koszty w tym zakresie poszły w górę z 213 do 443,4 mln zł, a tylko w drugim kwartale – ze 112,8 do 271,5 mln zł.

O połowę mniej na reklamę

Półroczne koszty działania Getin Noble Banku zmniejszyły się z 520,9 do 482,6 mln zł, a w samym drugim kwartale – z 221,7 do 208,6 mln zł. Ich prawie połowę stanowią wydatki na świadczenia pracownicze, które w całym półroczu spadły z 217,8 do 199,2 mln zł, a tylko w drugim kwartale – ze 103,2 do 96,2 mln zł.

Procentowo najmocniej ograniczono nakłady na inne usługi obce oraz marketing i reklamy. Koszty w tym drugim obszarze w pierwszej połowie br. zmalały o 46,7 proc. (z 18,32 do 9,77 mln zł), a tylko w drugim kwartale o 55,6 proc. (z 8,27 do 3,67 mln zł).
W lipcu br. bank wskutek epidemii zawiesił rozpoczęty wiosną przetarg reklamowy. Poprzednio jego obsługą reklamową zajmowała się agencja BBDO Warszawa. Ostatnia duża kampania Getin Noble Banku ruszyła jesienią ub.r., promowano w niej Elastyczne Konto Oszczędnościowe.

356 mln zł straty netto Getin Noble Banku

Oprócz odpisów na aktywa finansowe i rezerw rentowność Getin Noble Banku w zeszłym półroczu obciążyły koszty rezerw na ryzyko prawne dotyczące kredytów walutowych (11,4 mln zł), wynik z modyfikacji nieistotnych (15,4 mln zł) oraz odpisy na utratę wartości inwestycji w podmioty stowarzyszone (18,1 mln zł).

W konsekwencji półroczna strata operacyjna banku pogłębiła się z 280,9 do 399,2 mln zł, a strata netto – z 246,3 do 356,5 mln zł.

Większościowym akcjonariuszem Getin Noble Banku jest Leszek Czarnecki, który wraz ze spółkami zależnymi ma akcje stanowiące 62,78 proc. kapitału banku.


Source link

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Go Top